Celleånding


Hei der
Underviser i 3BI og som jeg så i tidligere innlegg var det noe frustrasjon over lærebøkene som finnes. Akkurat det problemet har jeg også nå. Skal gå gjennom celleånding med elevene og i boka (Cappelen) som jeg bruker står det at Pyrodruesyre fraktes passivt inn i mitokondriene før sitronsyresyklusen, mens jeg syntes å huske at dette foregikk ved aktiv transport (noe som står i en annen lærebok jeg har) Er det noen som vet hva som er riktig??

May Lene Arnø

Replies

I følge læreboka til Campbell & Reece (Biology) står ordrett: "Upon entering the mitochondrion via active transport, pyruvate is first converted to a compound called acetyl coenzyme A..." Eksplisitt står aktiv transport, noe som jeg var helt sikker på før jeg sjekket boka.

CH3.CO.COO- + coenzymA => CH3.COO-coenzymA + CO2

Ved denne prosessen reduseres NAD+ til NADH + H+

I det hele tatt er det lite passivt som skjer inni cellene.
Hei der

Gr på lærerutdanningen ved Hint, og har ett sprøsmål i denne sammenhengen... Har vært i krangel med forelesere om dette med celleåndingen, da de mener at oxalacetat dannet av Pyruvat er helt nødvendig for at Krebs syklus, TCA- syklusen, skal fungere.

Dette får jeg ikke til å stemme, da også de frie fettsyrene som transporteres inn i mitokondriene med hjelp av L-Karnitin, omdannes til Acetyl CoA gjennom betaoksidasjon inne i mitokondrioene.

Ut fra dette går da Acetyl CoA inn i syklusen, hvor oxalacetat, C4H4O5, dannes til slutt av Malat, før det igjen går inn i syklusen sammen med Acetyl CoA i TCA- syklusen igjen.

Jeg er enig i at oxalacetat, C4H4O5, er essensiell i Krebs syklus, men jeg er IKKE enig i at oxalacetat BARE stammer fra oksidasjonen av Pyruvat gjennom syklusen, men likeså også gjennom betaoskidasjon av tilførte fettsyrer, da begge disse prosessene tilfører mitokondriene Acetyl CoA.

Hvem av oss har rett???
Kan du fortelle litt om prossessene som krever aktiv transport,og hvorfor?!clown

Aktiv transport er transport av stoffer over cellemembraner på grunn av at:
- cellemembranen i seg selv ikke klarer å slippe stoffene gjennom (den er semipermeabel, dvs. noen ting går gjennom, andre ikke)
- eller at stoffene må tas opp mot konsentrasjonsgradienter, noe som derfor krever energi
- eller at passiv transport av stoffene går for sakte i forhold til organismens behov.

Mekanismen for aktiv transport er sikkert svært ulik for ulike stoffer, men ofte er det membranproteiner med i bildet. Det er proteiner som har en hydrofob midtre del som er festet i membranen og hydrofile ender som stikker ut på begge sider av membranen, og som danner en slags kanal eller pore gjennom membranen. På innsiden er det et aktivt sete for ATP, som spaltes til ADP + fosfat, og når det skjer, endrer proteinet fasong på en måte som "pumper" det ønskete stoffet inn.
Et godt eksempel er natrium-kaliumpumpa. Søk på nettet på "sodium-potassium pump", så får du mange treff.