Vannmangel og enzymaktivitet


Hvordan kan vannmangel redusere rubiscos enzymaktivitet?
Jeg driver og grubler litt på spørsmålet, men er svaret på det at siden konsentrasjonen av karbon er høy, må vann være tilstede for å på en måte balansere pH? For hvis pH blir for stor, påvirker dette enzymaktiviteten, for da stopper enzymaktiviteten opp ..