Håkjerring på 1099 dø etter idiotisk trofe fiske


Dette gjør meg skikkelig forbanna !!
Er det bare meg som synes denne type fisking er noe skikkelig ''svineri'' ( her er det en del sørlandsgloser som ikke egner seg på trykk.******************)
Hva tror egentlig en så profilert og ''god/flink fisker'' som Askeir Alvestad skjer når han etter halvannen times ''dødskamp'' for fisken. Spenning for ham. Hva tror han egentlig skjer i munnen på en fisk, når den har hatt en krok i kjeften i så lang tid.
Denne fisken er så stor at den ble funnet, hvor mange er det etter fang og slipp fiske / catch and release som aldri blir funnet?
Det er bevist at mange fisker sulter i hjel p g a opprevet kjeft.
Skal det være slik?
Om ikke , når skal slik fisking forbys og eventuelt gjøres i dammer der det tas ut syk og skadet fisk.

Askeir Alvestad reiser verden rundt for spenningen av bare og fange de største og de mest sjeldne fiskene.
Sponset av store fima.
Er dette riktig?
Om du betaler nok kan du få skyte en hvit elefant også.

http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=223140095

http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=223140095
Flere linker skulle fulgt her men det Tordner så nå logger jeg av.

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Replies

PS: Jeg er nesten født med fiskestang i handa!!
Så jeg vet hva jeg snakker om!
Også er jeg Jente.
Eller **Kjerring.wink

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Dette blir for dumt, latterlig lav kunnskap om emnet merker jeg. Dette har ikke noe med å gjøre at "enkelte prøver å gi dette med faglig relevans og identitet" - DET HAR faglig relevans og identitet. Men det er klart, det er vanskelig å gi slipp på fordommer uansett hvor mye argumenter som kommer imot. Så mye negativt som skjer mer naturen vår i dag, også skal det pirkes på dette!? Fang og slipp av fisk er en vedtatt forvaltningsstrategi, uansett hva dere måtte ha av personlige meninger. Oppegående sportsfiskere er så og si de eneste som bidrar til økt kunnskap om våre rundt 300 fiskearter idag, hva har dere gjort i det siste? Dere KAN IKKE sammenligne hvite elefanter med fisk, uansett hvor mye smerte fisk måtte føle. Vi har nå en gang gjort det sånn at hvor mye vi skal tillate oss å påføre dyr smerte blir rangert systematisk. Du får for eksempel lov til å tre en meitemark på en krok, men ikke en strandkrabbe - med argumentet at jo høyere systematisk jo mer avansert og jo mer potensial for å smerte. Ett sted må vi sette grensa, og vi kan ikke leve i den tro at vi mennesker skal ha null-effekt på våre omgivelser, vi er en art vi og, og adspredelse er en like naturlig del av våre liv som beinjukking er for en hund og som jordspising er for en meitemark. Det er forlengst tilgodesett at vi bruker sportsfiske som rekreasjon og ikke BARE matauk. Når det i tillegg viser seg at fisk TÅLER fang-og-slipp ved rett praksis, hvilke argumenter har da treklemmerne? At haiulf kanskje får vondt i leppa si når han får en krok i den? Det er klart at det høres vondt ut å få en krok i leppa og bli heisa fra dypet - for oss. Dette er imidlertid snakk om fisk, som muligens føler smerte, men som hvertfall ikke føler smerte på samme måte som oss, MEN som beviselig tåler å bli fanget og satt ut igjen.

Til dere som fortsatt kommer til å skrive:

"så vi lærer at det er greit å plage hai..":

omg, skaff sterkere briller og gjerne litt perspektiv på kjøpet.

Mvh Irvin
Tommel opp for Triturus. Veldig bra skrevet.

Kan du bevise denne dødstallet av fisk som sulter ihjel Iza? Om Catch and Release utføres korrekt viser det vel til helt andre ting enn at de dør. Morten Kraabøl var med i Catch & Release» – Veien til ørretmekka?, og den taler for seg selv.

At fisk tåler fang og slipp (under veldig kontrollerte forhold og ved undersøkelser kontrollert av de samme som er forkjempere for prinsippet (Les "de fleste som har forsket på dette og bestemmer og utarbeidet regler (forvalterne) om slikt har selvfølgelig valgt faget fordi de er interessert i nettopp sportsfiske og derfor har briller med kraftige filtre på seg").

Det er nok at noen dyr (eventuelt fisker) dør på grunn av lek (sportsfiske uten mening) og tull til ingen nytte for at man skal kunne mene at det ikke bør være tillatt.

Det må være lov til å mene at det er unødvendig å plage dyr uten å bli beskyldt for å mangle kunnskaper og være latterlig.
Det er veldig………!
Veldig stor forskjell på Ørret som blir fanget som ’’catch & release’’
Og en Håkjerring på 1099 kg.
Ørret kan trolig bli omkring 50 kg tung.
En Håkjerring på 1099 kg som blir tatt opp fra nesten 800 meters dybde.
Blir skadet.!
Det må faktisk de ’’best’’ utdannede her inne også se?
En ørret i en elv blir som regel dratt opp fra noen få meters dybde.
Du om noen burde vite at Håkjerring er rødlistet.
Det skjer en masse negativt med vår natur i dag.
Som du så riktig påpeker.

Du snakker om at vår naturarv ødelegges.
Vår naturarv er også våre havområder / fjordarmer/ fjellvann /elver osv som forhåpentligvis skal være ’’vugge’’ i mange år fremover.

De skal IKKE være tumleplass for menneskehetens forholdsvis nye sport som sportsfiskere bedriver.
Kun for og få fylt ut listen med at de har fanget en slik fisk og en slik fisk.
En så tung fisk og en så tung fisk.
Ja til fiske for matauk.

Mange vedtak er omgjort p g a mer info. Hvorfor har ikke vi i Norge ’’catch & release’’ dammer. Jo vi har snart et vedtak som sier det er dyreplageri……………uppps
Ålefiske er forbudt nå.
Jeg er dansk som jeg har sagt før. Jeg har masse åleliv på samvittigheten. Jeg tror jeg kan alle de slue ’’morsomme’’ måter og fange ål på.
Men jeg kunne ikke tenke meg og fiske etter den nå.
Antallet ål som kommer tilbake til Sargasso for å gyte er redusert med 99%.
Går man inn på en fiske side på nett får man tips om hvordan man kan fange ål.

Ikke ødeleggelse av vår naturarv av uansvarlige mennesker med for mye penger.


Det er forbud mot å fiske med levende agn i elver og vassdrag i Norge, som f.eks.frosk og mindre fisk.
Søk på meite - ål så får du opp masse sport fiskesider der folk som ikke har prøvd dette før spør om råd, joda de fleste er snille og sier at fiske av ål ikke er lov lenger det er TOTALFORBUD mot fiske av ål. Men går du litt ned på siden kommer fiskeråd opp i en fart.

Vil du ha Beluga stør i Skandinavia.?
I de senere årene er støren , som du sikkert vet omfatter mange arter, innført både lovlig og ulovlig i flere vann og vassdrag i både Danmark og Norge.
Stør som brukes som levende agn er ulovlig og bruke i våre vann.

Det finnes allerede masse vedtak for og beskytte både måkulf, fiskulf og haiulf og andre ulfer sikkert soppulf også om han finnes.
Så det er faktisk du som driter deg ut her med ditt O M G

O. M G- Så utrolig nedlatende du er her i klippet under.

===================================================================
Klipp og limt:
At haiulf kanskje får vondt i leppa si når han får en krok i den? Det er klart at det høres vondt ut å få en krok i leppa og bli heisa fra dypet - for oss. Dette er imidlertid snakk om fisk, som muligens føler smerte, men som hvertfall ikke føler smerte på samme måte som oss, MEN som beviselig tåler å bli fanget og satt ut igjen.

Til dere som fortsatt kommer til å skrive:

"så vi lærer at det er greit å plage hai..":

omg, skaff sterkere briller og gjerne litt perspektiv på kjøpet.

-----------
OMG betyr OH MY GOD for folk som ikke skriver sms og er alt for unge.
Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Jeg synes dette begynner å anta konturen av ei krangletråd. Kanskje moderator bør rydde litt opp her?

Uttrykk som: "Så det er faktisk du som driter deg ut her med ditt O M G" hører ikke hjemme her.
Nå må du slutte å leke politi, Klaus tongue. De fleste tåler utmerket godt en liten krangel, og så lenge den er ispedd litt kunnskap er det til tider bare underholdende.

Mindre morsomt er det at synsinger til personer uten nevneverdig kunnskap omkring emnet blir toneangivende. Jeg skjønner at Iza, som tydeligvis er veldig i mot "catch and release", syns det er ekstra fælt at så store fisk som håkjerring fanges på denne måten. Men det betyr ikke at det er en uforsvarlig metode for å få tak i eksemplarer av arten. Syns du det hadde det vært bedre om haiene ble avlivet? Syns du det er best at vi bare lar de være i fred og fortsetter med å vite svært lite/ingen ting om artens bestandsstørrelser, økologi, osv? I så fall betyr det også at vi i fremtiden ikke får vite noen ting om hva som eventuelt truer arten, og derfor heller ikke kan sette i gang tiltak for å forbedre situasjonen.

Angående rødlisting av arter: At en art står på rødlisten har ingen direkte betydning for forvaltningen av arten. Det betyr at rødlistearter ikke er fredet eller beskyttet på annen måte, og det skal de selvfølgelig heller ikke være kun fordi de er rødlistet. Ask f.eks. er rødlistet som nær truet, og kan være en problemart på mange kulturmarkslokaliteter som gror igjen av løvtrær. Derfor er et av mange skjøtselsråd i igjengroende kulturmark med unge asketrær, at trærne fjernes.
At enkelte sterkt eller kritisk truede arter blir fredet, eller på annen måte beskyttet for å unngå at artenes bestander skal desimeres ytterligere, er slik det skal være, men har ingen ting med selve rødlistingen å gjøre.

Stefan
Jeg har ikke valgt noe side i denne tråden, men har fulgt begivenhetenes gang.

For det første syns jeg det er bra at trådstarter stiller spørsmål omkring dette. Og for det andre syns jeg det er bra at han får svar fra folk som innehar kompetanse på ommrådet. Jeg skal være forsiktig med å samenlignde med fanging/dreping av andre store dyr da jeg knapt nok veit hva en bruskfisk er, men trofe jakt/fiske gjør meg som regel litt uvel. Så mitt første spørsmål er, hva er dette? Er dette forskning kamuflert som trofe fiske? Eller er det motsatt? Kan det være både forskning og heder og ære uten at det er problematisk?

I løpet av diskusjonen har det kommet frem en rekke argumenter om at dette og lignende praksis er forskning. Dette hadde det hvert fint om noen kunne komme med noen refferanser til, eller utdype litt mer. Hva finner de?

Jeg kjenner flere oppegående sportsfiskere og har selv drevet på en del. Hva kan vi bidra med? Jeg kan tenke meg at det blir rapportert inn til feks. artsdatabanken opplysninger som art, kjønn, vekt, lengde, estimert alder, mageinnhold, prøver av fisken for å måle giftinnhold. Er fisken infisert av noen sykdommer og hadde den noe skader. Sistnevnte har jeg selv raportet inn, skadde dyr samt funn av ulovlig fangst redskap.

En av inleggene over hevder at: "Oppegående sportsfiskere er så og si de eneste som bidrar til økt kunnskap om våre rundt 300 fiskearter idag." Er det virkelig så stusselig med statlig støttet eller næringsbasert marin forskning eller er jeg så lite oppegående i forhold til flere andre sportsfiskere? Hva med fritidsdykkere? Kan jeg ringe noen og få tilsendt radiosender for merking av sjelden fisk? Finnes det formler for å renge ut fiskebestand ut i fra sportsfisking?

Det finnes eksempler fra historien på at vi har utryddet arter i en blanding av forskningsøyemed og økt-aktelses-øyemed fordi vi kunne så lite i utgangspunktet. Hvilke forkning som gangner de som blir forsket på har tidligere blitt heftig diskutert for råvdyrene våre. Hvis feks. håkjerring forskning fører til at fler og fler drar ut å jakter etter verdensrekord, og fler og fler finner disse fiskene, hva da?

Så har jeg følgende spørsmål til fraksjonen som mener at dette helt enkelt er haram. En gang mistet jeg en Gjedde som var så lang som halve kajakken min, den svømte avgårde med en diger wobler og tre trippelkroker. Hadde jeg greid å lande den hadde jeg forsøkt å få den uti levende igjenn. Det er ikke den første store Gjedda jeg har mistet og sansynligvis skadet først. Hvor mange av dere har ikke tauet opp hvitting i en litt for vill fart bare for å få hilse på en stakkars skapning med øya på stilk. Hvor mange av dere har slengt den uti igjen til krabbene.

Er det det faktum at fisken er rødlista som ergrer trådstarter mest? Hvis man tenker på kroker, smerte og stress så bør man muligens vurdere å være i mot all annen fiske en malle grappling og fiske med strøm. Det at denne fisken er så stor og lever så langt nede, samt at de som plager den såpass mye som det kan virke som de gjør blir stående igjenn som helter plager muligens meg litt. Når jeg får svar på spørsmålet mitt over så vil jeg muligens mene at noen burde drive med forskningsfiske på disse enorme fiskene. Men dette fiske bør være regulert og på ingen måte parret med ville utras på vgtv toppet med champagne. Det bør skrives lange søknader før man setter igang noe sånt hvor man begrunner med hva man ser som sansynlig å finne ut om disse dyrene og hvorfor dette er verdifult for oss å vite.
Så lenge debatten er saklig er bra, og de to siste innleggene synes jeg bringer debatten opp på et mer saklig nivå, hvor den hører hjemme; med f.eks. viktige spørsmål om rødlisting og grunner til det.smile
trachypachus
Enig med du;)
Godt med en god diskusjon. Om du tråkker meg på tåa ska e sei: AU! ;)

Ja jeg synes det hadde vært bedre at en fisk fanget på denne måten hadde blitt avlivet!
For og vite mer om bestandsstørrelser, økologi, hva de spiser osv kunne denne fisken blitt en grei forsknings fisk isteden for at en slik trofé fangst som dør i fjæresteinen. Havet er stort det er få trofé fisk man finner drevet i land.

focus1
Du kan kontakte Statens Naturoppsyn i din kommune http://www.naturoppsyn.no/lokalkontorer
Du har mange interessante spørsmål synes jeg. Mange jeg også gjerne skulle vite svar på.

Ellers kan du kontakte havforskningsinstituttet : Flødevigen her i min by Arendal http://www.imr.no/forskning/forskningsdata/temperatur_flodevigen
Du kan også melde fiske på Artsobs http://artsobservasjoner.no/Fisk

Ditt femte avsnitt er det jeg også er bekymret for. Det blir flere og flere som jakter trofé fisk. Dette bekymrer meg.

’’klippet og limt ’’
Det finnes eksempler fra historien på at vi har utryddet arter i en blanding av forskningsøyemed og økt-aktelses-øyemed fordi vi kunne så lite i utgangspunktet. Hvilke forkning som gangner de som blir forsket på har tidligere blitt heftig diskutert for råvdyrene våre. Hvis feks. håkjerring forskning fører til at fler og fler drar ut å jakter etter verdensrekord, og fler og fler finner disse fiskene, hva da?

Hadde jeg slengt uti en hvitting eller uer som forresten er utmerket matfisk begge to. Hadde jeg knekt nakken og latt måkene fått en festmiddag.

Siste avsnitt klippet og limt!
Er det det faktum at fisken er rødlista som ergrer trådstarter mest? Hvis man tenker på kroker, smerte og stress så bør man muligens vurdere å være i mot all annen fiske en malle grappling og fiske med strøm.

Det at denne fisken er så stor og lever så langt nede, samt at de som plager den såpass mye som det kan virke som de gjør blir stående igjenn som helter plager muligens meg litt. Når jeg får svar på spørsmålet mitt over så vil jeg muligens mene at noen burde drive med forskningsfiske på disse enorme fiskene. Men dette fiske bør være regulert og på ingen måte parret med ville utras på vgtv toppet med champagne. Det bør skrives lange søknader før man setter igang noe sånt hvor man begrunner med hva man ser som sansynlig å finne ut om disse dyrene og hvorfor dette er verdifult for oss å vite. Dette som er markert med rødt er hva jeg mener.:AMEN!Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns