DNA og markører på m-DNA og Y brukt i Geno v 2.0


Fikk akkurat informasjon om mitt eget DNA i Genographic.com.

Det jeg har mest problem med å skjønne er at jeg er 4 % native american. Jeg er temmelig sikker på at jeg ikke har tilbakevendte slektninger i moderne tid.

Er det et problem å skjønne hvordan denne likheten har oppstått eller tyder det virkelig på at tilbakevandring fra Amerika har vært så stor som tallet tyder på. I så fall var jo Heyerdal på en måte inne på noe, mens han på en annen måte ikke hadde peiling.

Ellers er jeg 2.9 % neandertal og 3.6 % denisovan, så det så..

Forøvrig vil jeg anbefale alle å bli med på dette: www.genographic.com
De fleste får seg nok noen overaskelser og får øynene opp for hvor internasjonale vi er på alle måter.

Replies

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages
Kan det være at du deler arv med dem som ble igjen da Amerika ble befolket? "Typen" til denisovan er vel funnet nokså langt øst, så om vi tenker oss en splitt midt i Asia, kan du slekte til grenen som dro vestover?

Ser at du bor nordpå, om du har slekta der også, så er vel røttene i øst?

Jeg skal vokte meg for å mene for mye om Heyerdal, men en ting tror jeg han har rett i: Om du først er i stand til å ferdes på åpen sjø, finnes det ingen grenser for hvor du kan komme. I båt er du ikke lenger avhengig av å bære alt ditt pikk og pakk.

AA
Da Bryan Sykes var ferdig med "Europas sju søstre" ble det funnet 6 fedre i Europa via Y-kromosomet. Seinere undersøkte han rekkefølgen av hvordan språkene oppstod i Stllehavet og fant da overraskende nok ut at stillehavsfolken var i land i Sør-Amerika, men de ble ikke der. Hvordan de nå finner ut av det vet jeg ikke.

Det med denisovan er så lite dokumentert foreløbig at det er svært usikkert, men ellers synes jeg det er en god ide, det du hevder. Og en forklaring må det jo være. Iflg. lingvistene har det vært folk i amerika minst 50-55 tusen år på grunn av alle språkgruppene mener de. Men ellers finnes jo ingen harde fakta med dateringer eldre enn 14-16 000 år der (foreløbig). Men det med native american mangler altså hos russerne!

De fleste ikke afrikanere er ca 2 % neandertal, jeg er 2,9 % altså over snittet, så man ikke si at man har opprinnelse i øst når alle innvandringsveier er via Lilleasia, særlig Tyrkia og Kaukasus og det greske området, Italia og Balkan, hele 40 k og 55 k år tilbake og iallfall tilstede i Europa-refugiet før slutten av istida ca 22000 år tilbake. Slik sett om man setter det på spissen har jo nesten alle mennesker østlig opprinnelse fra øst-Afrika via Lilleasia og Kaukasus.

De deler inn disse markørene i hovedtyper her northern european, mediterranean, southeast asian, northeast asian, og native american.

Russere er Ne 51 % Med 25% SE As 18 % NE As 4 %, i samme rekkefølge men de er ikke 4 % native american som mange andre her, mystisk.

Jeg er både mindre nordeuropeer 44% og meditterranean 21, men like mye 18 % SW asiat og mindre NE asiat 12 % enn den typiske russer som altså ikke har noe native american.

Jeg har en mistanske om at de ikke har delt russere inn i alle grupper som burde være der ennå. Til sammenlikning er også Tatarer 40 % nordeuropere, 21 % (som meg) SW asian og 21 % mediterrane og 16 % NE asian. Men det kommer nok mer..

Det med Y-kromosomet er også ganske morsomt. Gutta hadde vannskrekk og var lenge på vestsida av Rødehavet før de kryssa i Egypt for 20-24 000 år siden. Etter det kom de raskt oppover i refugiet og fins bla som steinalderlevninger i en grotte i Spania. Men i og med at Y-kromosmet naturlig nok har får markører og muligheter for innblanding fra X-kromosomet er det vanskeligere å datere og bruke som sikre markører. men de hevder faktisk at det går hele 75000 år tilbake i Øst-Afrika (branch 42).
Om denisovan Fra Genographic 2.0:

"When our ancestors first migrated out of Africa around 60,000 years ago, they were not alone. At least two of our hominid cousins had made the same journey—Neanderthals and Denisovans. Neanderthals, the better known of the two species, left Africa about 300,000 years ago and settled in Europe and parts of western Asia. The Denisovans are a much more recent addition to the human family tree. In 2008, paleoanthropologists digging in a cave in southern Siberia unearthed a 40,000-year-old adult tooth and an exquisitely preserved fossilized pinkie bone that had belonged to a young girl who was between five and seven years old when she died.

Recently, scientists successfully extracted nuclear DNA from the pinkie bone and conducted comparison studies with the genomes of modern humans and Neanderthals. Studies show the girl was closely related to Neanderthals, yet distinct enough to merit classification as a new species of archaic humans, which scientists named “Denisovan” after the cave where the pinkie bone was found. The Denisovan genome also suggests the young girl had brown hair, eyes, and skin.

Surprisingly, the scientists found genetic overlap between the Denisovan genome and that of some present-day east Asians, and, in particular, a group of Pacific Islanders living in Papua New Guinea, known as the Melanesians. It appears the Denisovans contributed between 3 to 5 percent of their genetic material to the genomes of Melanesians. Scientists think that the most likely explanation is that Denisovans living in eastern Eurasia interbred with the modern human ancestors of Melanesians. When those humans crossed the ocean to reach Papua New Guinea around 45,000 years ago, they brought their Denisovan DNA over with them.

If this genetic mixing did occur, the fact that Denisovans were discovered in Siberia but contributed to the genomes of modern humans living in Southeast Asia suggests the species ranged widely across Asia, although their low genetic diversity also indicates their numbers were never very high."
Og om native americans står det:

"Native American

This component of your ancestry is found at highest frequency in the populations of the Americas. It represents the signal of the original settlers of North and South America who arrived via the Bering land bridge between 15-20,000 years ago. Interestingly, the only other place in the world where it is found—at frequencies of 2-3%—is in central Siberia and Mongolia, the likely place of origin of the first Native Americans."
Må bare korrigere meg selv litt. De regner med at haplomarkørene på Y-kromomsomet ikke krysses over på X. Det er kun ca 5 % av det ytre som kan krysses over på X-kromosomet. Så har de allikevel store usikkerheter på noen av dateringene.
Det stod en interessant artikkel om forbindelse mellom europeere og amerikanere i Illustrert vitenskap 7/ 2014. Her er en artikkel i Nature om samme emne:
http://www.nature.com/news/americas-natives-have-european-roots-1.14213

Det er vel gjerne slik at europere og amerikanere er yttergrensene for en "sirkumpolar" eurasisk folkegruppe?

AA
Bra, takk skal du ha. Har ikke vært så ivrig på Nature i det siste og den greia var ny for meg. Tror ikke de nevner det noe sted i Geno 2.0 heller.
Grein R oppstod i Kaukasus for ca 55000 år siden og gav opphav til flere Europeiske grupper. Bl a den som dro østover og ga de to barnefossilene i Mal'ta ved Baikalsjøen 17 ky og 24 ky gamle. Hvorfor de "skyndte" seg mot Amerika er en gåte, om det er riktig.
Om folk flyttet fra Kaukasus til Amerika, trenger ikke det være så merkelig. Det kan ha vært for å følge byttedyr, trengsel på hjemplassen, eller rett og slett utferdstrang.

I historisk tid har vi eksempler på at det ikke har tatt mange generasjoner å besette et nytt landområde. Island og Grønland er vel nære eksempler.

De "mongolske horder" spredde seg i én manns levetid i Asia og inn mot Europa. Så en skal være forsiktig med å undervurdere menneskets evne og vilje til å flytte på seg.

For moro skyld har jeg tegnet ei rute på Google Earth, den ble ikke lenger enn ca 12 000 km. Flytter en ei drøy mil for året, når en Canada på tusen år...

AA
Ja, jeg er enig i alt du skriver der. Men la oss si det var for 14 til 20000 år siden (fordi det er det området man har de eldste fossiler i Amerika (eldste er 16000 foreløbig)).

Da var istida ganske tung ennå. Det er vel det som overrasker mest. Kanskje var det i en periode med mildere vintre. Så jeg er enig med deg, dette er neppe så vanskelig som det høres ut for. Og teorien om at folkegrupper har gått fram og tilbake over Beringstredet flere ganger har sikkert mye for seg.

Noe av problemet her er jo at det foreløbig er så lite fossiler av mennesketyper fra det store asiatiske kontinentet at man vet lite om hvor fullt Asia var av folk. Så vidt jeg har skjønt av det lille jeg nå har lest er det for Denisovan kun det ene tannfunnet med DNA av ei ung jente, og ut fra det drar man alt man har dratt av konklusjoner i den vanlige out of Africa tradisjonen. Tanken er at Asia var full av mennesker av denisovantypen som en paralell til neandertalen i Europa. Det er tynt grunnlag til å trekke så omfattende konklusjon. Og man kan legge merke til at det ikke legges så mye vekt på det i Geno 2 foreløbig. Så er det kun to av disse Bailkal-fossilene av moderne menneske av denne R-haplogruppe typen. Så jeg antar at man har mer materiale (det testes jo for over 130000 markører) til å trekke konklusjon om at de har vært innom Europa en tid, ellers ville de jo ikke sagt at det har europeisk opphav.

Ellers er jeg jo enig i det med å følge byttedyr og utferdstrang, men isen da, den var vel ganske massiv. Husk at den på den tida rakk langt ned i Europa. Så de må jo idet minste ha holdt seg sør for den permanente (for dem) massive iskanten i tundrasonen og kanskje hadde de en bedre båtteknologi enn man hittil har tenkt seg? Eller hadde de kanskje en god sledehundteknologi allerede, og da kunne man ha flyttet langt i løpet av kun en generasjon. Det er jo allerede kjent fra Grønland i middelalderen.

Og det var nok større isfrie områder og lite is i deler av NE Sibir og Alaska (nedbørsskygge) og sommeråpent hav på sørsida av beringstredet i perioder om man skal tro dette kartet. Men de må jo uansett ha passert hele den massive isen langs Rocky Mountains i hele N-Amerika, det er jo uansett en stor bragd. Pluss at de måtte ha en forståelse av astronomi, landskap og at det måtte være bedre land lenger sør.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Northern_icesheet_hg.png

 

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages