Monofylletisk eller polyfylletisk kultur?


Monofylletisk betyr at noe har samme opphav. Polyfylletisk betyr at noe tilsynelatende likt har ulike røtter.

I naturlig systematikk gjelder det å samle slikt som har samme opphav i samme gruppe. Hvor ulike de ellers er, som klippegrevlinger, elefanter og sjøkuer.

Så kom jeg til å tenke på Tor Heyerdal, og hans teorier om kulturspredning. Nå har jeg ikke gått mannen etter i sømmene, men tenker litt enfoldig om teoriene.

En ting som setter varige spor etter seg, er folks gudsdyrkelse, og steder til det bruk.

I farten kommer jeg på tre systemer: Innendørs, eller i huler, som i våre kirker (og moskeer). På en topp, pyramider, sigurater og stupaer. I en inngjerding, som Stonehenge og hellige lunder. Den siste typen ser ut til å ha gått av bruk.

Når det er så mange måter å arrangere sin gudsdyrkelse på, undres jeg på om like skikker har samme opphav? En gotisk kirke og en moderne arbeidskirke har utvilsomt samme røtter, selv om det kan være vanskelig å se at den siste ikke er en brannstasjon.

Skal vi tro Heyerdal, finnes det pyramider og spor av pyramider fra Kanariøyene via Asia til Sør-Amerika. Fremragende ingeniørkunst flere steder. Over en lik eller felles ide? Et moment her kan være at en ide ikke nødvendigvis trenger å være bundet til et folkeslag. Så jeg ser for meg at en tanke ikke nødvendigvis kan spores genetisk.

Det skjer jo så vel i naturen, som i kulturen at fenomen oppstår uavhengig av hverandre, likevel, det som er likt, er ikke sjelden i slektquestion

AA
Replies

En ide-fylogeni er et interessant konsept.

Jeg har ikke noe spesiell kunnskap om dette. Men ut fra ren "common sense" ville jeg vært veldig forsiktig med å anta at pyramideformer nødvendigvis skulle ha et felles opphav. Jeg tenker at en pyramide er en så grunnleggende ur-form at det nesten ville være rart om den ikke ble brukt som et religiøst symbol. Eller tallet tre for den saks skyld.

Diskusjonene omkring Thor Heyerdal har stort sett dreid seg om hvorvidt han har "rett" eller ikke. Men kanskje det ikke er det interessante spørsmålet?
Likheter kan dras veldig langt. Jeg husker det var en teaterhistoriker som fikk interesse for komsakulturen og særlig Storsteinen i Alta og liknende ting. Han så det som datidens scener.

Så fant han likheter med noe i California tror jeg det var, samme type scener i følge ham, så han ble helt besatt av tanken om besøk mellom neolittiske indianer kulturer i vesten og Komsakulturen (eventuelt også Fosna-kulturen). Tror han het Nygård, men jeg husker også at veldig få tok det alvorlig. Kom til å tenke på det nå når jeg fikk vite at jeg er 4 % Native American!