Antartisk smelter


Global oppvarming
Forskerne har beregnet at istapet fra Vest-Antarktis' ustabile isbreer siden 2008 har doblet seg fra et gjennomsnittlig årlig nivå på 121 milliarder tonn til det doble i 2014. I øst har det skjedd en oppbygging, som altså langt fra er nok til å utlikne smeltingen i vest.

Frederik Simons, en av studiens medforfattere, sier i pressemeldingen fra Princeton at analyser av et tiårs GRACE-målinger i seg selv ikke er nok til å slå overbevisende fast at issmeltingen skyldes global oppvarming.

«Men med det raskt aksellererende tempoet isen smelter, og i lys av alle de andre, vel-publiserte bevislinjene, vil de fleste forskere slite hardt med å finne mekanismer som ikke også inkluderer menneskeskapte klimaendringer», sier Simons i Princetons pressemelding.

http://www.dagbladet.no/2015/05/09/nyheter/antarktis/issmelting/miljo/global_oppvarming/39095408/

Replies