Kartlegging av flått og hjortelusflue


Under høstens storviltjakt skal jegere hjelpe Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet med å kartlegge utbredelsen av flått og hjortelusflue. Kartleggingen vil gjøre det mulig å forutsi hvor det er mest risiko for sykdom og hva man kan gjøre for å minske denne. Registreringen gjøres via Internettsiden www.flattogflue.no