kvikksølv i fisk i Oslofjorden


Advarer mot torsk fra Indre Oslofjord
Aldri før har kvikksølvnivået i torsken i Indre Oslofjord vært høyere, ifølge professor. Nå advarer Mattilsynet gravide, ammende og små barn mot å spise torsk fra området.

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/advarer-mot-torsk-fra-indre-oslofjord-1.12394913

Replies

De lærde strides om kilden til kvikksølvet i Oslofjorden. Samtidig meldes det om økt kvikksølvinnhold i ferskvannsfisk:
http://forskning.no/fisk-fiskehelse-forurensning-klima-biologi/2011/02/kvikksolv-oker-i-ferskvannsfisk

Det kan vel ikke utelukkes at det var dumt å rote rundt i møkka i Oslo havn, men å flytte den ut på dypere vann skulle gjøre den mindre tilgjengelig.

Problemet i indre havn var jo at skipstrafikken grov i mudderet.

AA
Egentlig er dett svært foruroligende. Men man kan også stille spørmål om målemetodene. Er de blitt bedre så man måler forurensing man tidligere ikke var klar over. Måler man flere typer forekomster man tidligere ikke målte osv? Kvikksølvbrytere er vel blitt mindre vanlige, slikt samles inn å tas vare på av kompetente avfallsfirmaer, og stoffer leveres tilbake til industri som har behov for det, i den grad det er lovlig i bruk mer.

Uansett er det ganske foruroligende at stoffer som man trodde man begynte å få kontroll over faktisk øker som forurensing.

Da tenker jeg også på frislippet av bly i hagl. I Sverige som er et av verdens fremste land i vetenskap så klarte middelalderholdninger å forpurre blyforbudet. Dette smittet over på Norge som hadde gjort et framtidsrettet blyforbud som gjaldt haglammunisjon. Da de svenske jegerorganisasjonene med gråskjeggede gubber med middelalderske tanker om kjemi og ammunisjon kamuflert som "vitenskap" hadde kjørt sine lobby og mediaaksjoner i årevis fikk forpurret det planlagte blyforbudet, så skjønte de norske organisasjonene at det var mulig, særlig med Frp i regjeringposisjon! Historien kjenner dere. Så nå vil vi oppleve enda større økning i blyforurensing på tross av fjerning av bly fra bensin! Nye bruksområder kommer i tillegg! Galskapen tar aldri slutt!
Jeg tror problemet med kvikksølv til dels skyldes "gamle synder" som blir aktive på grunn av nye klimaforhold.

Kvikksølv er et grunnstoff, så det blir ikke borte, bare mer eller mindre tilgjengelig.

Kvikksølvforbindelser har en lang historie som konserveringsmiddel. Gale hattemakere, som han i Alice i Eventyrland, led av kvikksølvforgiftning. Kvikksølvforbindelser ble brukt i filten de lagde hatter av. Til beising av såkorn og i papirindustrien ble det brukt mye kvikksølv. Metallisk kvikksølv ble brukt i stor stil i klor-alkalieprosessen. Kvikksølv ble brukt som katode i elektrolyse av natriumklorid. Natrium løste seg i kvikksølvet, slik at en kunne lage natriumhydroksyd i en separat prosess. Med en katode som ikke løser natrium dannes natriumhydrosyd straks. Det kan reagere med klor fra anoden, og danne hypokloritt. (Moderne anlegg løser problemet med membranteknikk, som skiller klor og hydroksyd.)

Kullfyring skal visst også bidra med kvikksølv, i tillegg til andre forurensninger de slipper ut.

AA
Og så vet vi jo at kvikksølv brukes ved gullvasking.