ikke hummer fredning


Som de fleste har lagt merke til har hummerbestanden i Norge vært i nærmest fritt fall. Et utvalg har derfor vurdert om hummeren bøe fredes.

Utvalget la frem sitt svar nå sist helg og hummeren blir ikke fredet. Dersom en bare skulle ta hensyn til hummeren hadde vistnok utvalget gått inn for fredning, men de har også valg tå ta hensyn til de som fanger hummer, og derfor freder de den ikke!

sad

Se:

http://www.imr.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2007/oktober/ikke_totalfredning_hummeren

Replies

Tragisk :(Mvh Irvin

Det er i disse dager akkurat ti år siden det første fredningsområdet for hummer ble opprettet her i landet, i Flødevigen i Arendal. Senere kom det også reservater på Hvaler, Nøtterø–Bolærne og Risør.

Mange og store
Havforsker Esben Moland Olsen viser oss det drøyt kvadratkilometer store reservatet som ligger rett utenfor Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen.

Her har antall hummer og størrelsen på disse økt jevnt og trutt helt siden hummerfisket ble forbudt her i 2006.

– Vi har sett en tredobling i bestanden her og vi finner nå hummer av en størrelse vi ikke har sett i våre farvann på generasjoner, sier Moland Olsen.

Større hummer er langt mer reproduktive enn de små og det blir derfor en god spiral når individene får bli noen år gamle.

osv...

https://www.nrk.no/sorlandet/reservat-gir-monsterhummere-1.13143691

Håper folk setter ut sværingene igjen, om de går i ei teine. De er for grove i kjøttet til å være bra. Perfekt størrelse er ca 400g.
Ja,

jeg har skrevet om dette i Fiskehistorier, der jeg forteller om Norges elendige hummerforvaltning. Og særlig sammenlignet med USA og Canada, der de fanger 1000 ganger mer hummer enn oss på lignende kyster. Der høster man bare hannhummer, og ale hunner er fredet.

Jeg avslutter hummerkapitlet med å si at også de riktig store hannhummerne (og sikkert også hunnene)burde være fredet.