Store kunnskapshull i myraMyr er en viktig naturtype med et særegent artsmangfold. Myrene er viktige for flomregulering, og de utgjør et stort karbonlager som har innvirkning på klimaets stabilitet. Utvalgskartlegging gjennomført av NIBIO viser at arealet med myr i Norge er langt høyere enn tidligere oppgitt.

les mer her:

http://www.nhm.uio.no/fakta/botanikk/nyheter/2016/store-kunnskapshull-i-myra.html