Hva skjer med plantetaxa i Artsdatabanken?


Det kan være svært frustrerende å prøve å følge litt med i Artsdatabanken. På grunn av bruken av underartsnavnet lifiol sjekket jeg litt og tolket det slik at dette taksonet er på tur ut. Kun synonymene på latin stod igjen.

For moro skyld tastet jeg så inn tanatimian og oppdaget at mesteparten nå står som småtimian altså hovedarten (eller kanskje også nominatrasen om man vil). Tidligere har vi måttet tåle å høre sørfra at det var en rase av kryptimian, en periode hadde dere ikke engang arten i Norge fikk man høre. Og nå er det plutselig ikke måte på hvor mye der fins av samme art over store deler av landet. Men man kan allikevel ikke la være å undres over at der er store avstander mellom to store sentra i sør og nord. Hva er da grunnen til at noen har funnet det for godt å revidere mye av materialet til småtimian og la noe stå igjen som tanatimian i det nordligste området?
Replies

Eg må innrømme at Artsportalen blir brukt litt lite. Men det skuldast at eg set inn noko som eg rekner med skal gi resultat. T.d. tyrihjelm som søkeord, og det kjem pausesignal og pausesignal og pausesignal. Til slutt finn ein jo på noko anna å gjere på, og når ein skrur av maskina for kvelden så er pausesignalet der framleis.

Tyrihjelm har eg oppfatta som bokmålsversjonen av torhjelm. Tyrihjelm heiter på Artskart no Aconitum septentrionale. Torhjelm heiter same staden Aconitum lycoctonum.

Alle dei gamle registreringane eg har lagt inn av tyrihjelm og torhjelm ligg no som torhjelm på Artskart. Alle dei nyaste som eg har lagt inn som tyrihjelm dette året, kjem ut som den andre arten. Kva eg då har rapportert veit eg ikkje. Kva Artsdatabanken får ut av dette rotet veit eg ikkje. Eg er visst ikkje aleine om å lage til dette rotet heller.
Liknende rot fikk jeg nå når jeg søkte på nyserot og finnmarksnyserot. En ting er kanskje at man har funnet ut at Veratrum album ssp virescens allikevel ikke tilhører album eller at det ikke var taxonet ssp virescens, men det gamle taxonet Veratrum lobelianum og det nye tillegget ssp misae, kan man jo tenke seg.

Men hva det egentlig betyr blir jo bare gjetting når mesteparten står som Veratrum album. Vi har selvfølgelig ikke to arter nyserot i Finnmark. Artsdatabanken er i ferd med å bli et tøvete rot.
Grasløk og sibirigrasløk samme rotet. Dette kan jo ikke være hensiktsmessig når vi har en vill spontan underart og mest sannsynlig en innført forvilla grønnsakplante i sør.
Så enig med dere! Navnerotet på Arts.Obs. er frustrerende! Mange av de gamle artene jeg kjenner (er nesten 60) er borte; som dere nevnte lifiol og sibirgressløk, og i farten nevner jeg sibirbjørnekjeks, gåsemure og rød fluesopp. For å kunne legge inn rød fluesopp, må jeg legge inn med latinsk navn og underart. Ellers er det et påtagelig misforhold mellom arter: det heter fjellveronikabladskimmel - men ikke fjellveronika, den heter tydeligvis nå snøveronika nå... Videre tungras, men tungressuger og grasstjerneblom, men gresstjerneblomsuger. Og tanatiamian - hva kan man si? Hva kan man gjøre?
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av unnigamst

Så enig med dere! Navnerotet på Arts.Obs. er frustrerende! Mange av de gamle artene jeg kjenner (er nesten 60) er borte; som dere nevnte lifiol og sibirgressløk, og i farten nevner jeg sibirbjørnekjeks, gåsemure og rød fluesopp. For å kunne legge inn rød fluesopp, må jeg legge inn med latinsk navn og underart. Ellers er det et påtagelig misforhold mellom arter: det heter fjellveronikabladskimmel - men ikke fjellveronika, den heter tydeligvis nå snøveronika nå... Videre tungras, men tungressuger og grasstjerneblom, men gresstjerneblomsuger. Og tanatiamian - hva kan man si? Hva kan man gjøre?


Navnene du viser til ligger fortsatt i Artsobservasjoner, men man må krysse av for "Inkluder underarter/hybrider/ubestemte" under feltet hvor man skriver inn artsnavnet. Gjør man det får man opp navnene fjellveronika, gåsemure, sibirgrasløk etc.
Hva man teknisk får opp er en ting, men det var ikke hovedpoenget mitt. Det har ingen hensikt at mye av tanatimian i artsdatabanken står som småtimian. Det har heller ingen hensikt at sibirgrasløken i Finnmark står som grasløk. Ei heller at mye av finnmarksnyserota står som hvit nyserot Veratrum album hvis det er riktig at det nye navnet på den er Veratrum lobelianum misae.

Jeg nevner selvfølgelig noen jeg kjenner godt og skjønner ikke hensikten med rotet. Det må jo være forvirrende for de fleste.