Opp til 10 tonn søppel per kvadratkilometerOpp til 10 tonn søppel per kvadratkilometer


På havbunnen utenfor Norge ligger både plast, fiskeutstyr og annet søppel, så det er ikke rart at fisk får plast i seg. På enkelte områder er det 10 tonn søppel per kvadratkilometer bunn. I tillegg kommer plast og søppel som flyter rundt med havstrømmene.

Publisert: 04.08.2016

- På flere av Havforskningsinstituttets tokt registrerer vi søppel både på havoverflaten og på bunnen. Dette forteller om utbredelse, omfang og typer av søppel, i tillegg til endringer over tid, sier forsker Bjørn Einar Grøsvik, som er Havforskningsinstituttets ekspert på plastforsøpling i havet.

Han er for tiden på et tokt med forskningsfartøyet ”Johan Hjort” i Nordsjøen hvor hovedformålet er å ta prøver av bunnfisk i hele Nordsjøen. Med seg for for å gjøre undersøkelser av miljøtilstanden har Grøsvik forsker Justin Gwynn fra Statens strålevern. Han har tatt bilder av tre havsuler som har marint søppel eller tauverk i nebbet midt i sentrale Nordsjøen. Vest av Wales er det rapportert om havsuler som bruker taubiter og søppel i stedet for tang til å bygge reir.


http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2016/august/opp_til_10_tonn_soppel_per_kvadratkilometer/nb-no
Replies

Men hva skal man gjøre? Dette dreier seg jo om søppel som kan komme svært langveis fra.

http://arcticcirclecartoons.com/comics/december-16-2015/