Under gyvelbusken


Jeg har en kamerat, som har formet et uttrykk for å være trist: "Å sette seg under gyvelbusken."

Uttrykket stammer fra en historie i Bibelen (1. Kongebok, kapittel 19.)
Der står det om profeten Elia, som var lei av livet. Han gikk ut i ørkenen, og satte seg i skyggen av en gyvelbusk. Gyvel er ikke den mest skyggefulle planten en kan tenke seg...

I dagens Aftenpost 27.10. 2016, står det om gyvel som invaderer lyngheiene. Gyvel er en erteblomst, og som resten av erteblomstfamilien, har den nitrogenfikserende bakterier. Derfor har den blant annet i Danmark vært plantet for å binde sand og forbedre jorda.

Problemet er at den formen som ble plantet er større, og mer aggresiv enn den som finnes naturlig i Danmark. Og den fortrenger den opphavelige arten ved hybridisering.

Hvis en ved dette får lyst til å sette seg under en gyvelbusk, vil den i framtida bli sørgelig lett å finnesad

AA
Replies

Det er vel kanskje det samme som med klinten og hveten, en upresis oversettelse. Lang artikkel i siste Blyttia om dette.

Når det gjelder gyvel, så sprer den seg utrolig raskt på sandjord på ytre Vestlandet - men det har den gjort i alle år. Den fryser ned og går ut med jevne mellomrom, så den totale bestanden holder seg nokså konstant.

Noen steder vestpå gir gyvel fullstendig inntrykk av å være hjemlig, men den røper seg ved at den aldri finnes langt fra folk. Det er alltid på veikanter eller i nærheten av bebyggelse, jeg tror aldri jeg har sett den i helt spontan heivegetasjon. Alt dette er garantert hageformer.

Mitt inntrykk er ikke at gyvel er noe stort problem så langt. Men det kan jo forandre seg.orkideer i norge | www.maculata.com
Gyvelelen er stedvis et problem på Lista.

Rundt Middelhavet fins mange arter i gyvelgruppa (ikke alle i gyvelslekta, men i nære slekter). De dominerer i maquis og garrigue. Så den planta som er omtalt i 1. Kongebok er nok en av disse.