Biodrivstoff kontra fossilt


Her om dagen var det en fysiker som hevdet at biodrivstoff fra tre ikke er noen god ide:
http://www.aftenposten.no/viten/Biodrivstoff-av-trar-er-ingen-god-id-56337b.html

Argumentet er at å ta ut biomasse reduserer skogens evne til å binde CO2 mer enn det reduserer utslippene. Altså er det bedre å fyre med fossilt, og la skogen ta seg av utslippene...

Nå har det jo i det senere blitt klart at skog inneholder et stort karbonlager, som ikke kommer fram i skogbruksregnskapet, det som ligger i bakken i form av røtter, sopp og humus.

På den annen side, ville jeg tro det finnes et høstbart overskudd av biomasse, som uansett går til CO2 i løpet av forholdsvis kort tid. (Måneder til år)

Å få ned forbruket totalt, er vel en umulig tanke slik samfunnet er innrettetdead

AA
Replies

Da disse diskusjonene startet (husker dessverre ikke noe årstall) var det politisk og vitenskapelig enighet i Norge om at man ikke skulle regne med og på veksten i de norske skogene. Resultatet var også tøvete kvotekjøp og avlat ved å kjøpe ut skog i andre verdensdeler. Det betyr jo også blant annet at "Landet gror igjen" og andre slike slagord har gitt folk med motorsager og skogsmaskiner alibi for mye unødvendig hogst. Fremdeles ser det ut som det er mulig til å hente ut offentlige midler til utsiktshogst og merkelige sikringstiltak.
Den eneste løsningen på verdens kraftbehov, med det antall mennesker vi er i dag, er vel kjernekraft.

Og det jobbes jo med å få til fusjonskraftverk, som vi kan håpe blir noe mer miljøvennlige enn dagens fisjonskraftverk.

"Helgrønn" kraft (vindkraft etc) har sine anvendelsesområder, men det monner jo ikke. Dessverre.