Ulv. Ulv.


Noen har visst funnet ut at ulv kan formere seg i Norge, og det er jo en uting. Så når klima- og miljøministeren korrekt fastslår at det ikke kan gis fellingstillatelse til ulver i erklærte ulvesoner, sånn uten videre, får han Gudbandsdølen - Dagningen på nakken:

http://www.gd.no/debatt/leder/rovdyr/tilbake-til-skyttergravene-i-ulvedebatten/o/5-18-390645

Avisen (formodentlig redaktøren) skriver:

"Vi trenger politikere som lager seg handlingsrom der slikt ikke finnes. Vidar Helgesen er ikke en slik politiker."

Takk og lov for at enkelte politikere forholder seg til lover og regler, sier nå jeg. Det er nok av dem som ikke gjør det.
Replies

Kopi av melding:
Opprinnelig postet av JonIB


Og det har jo heller aldri vært snakk om å utrydde ulven fra Norge, selv om en polarisert debatt ofte gir det inntrykket - enten totalfredning eller total utrydning. Det denne saken handler om, er om vi har politisk handlingsrom til å sette et bestandsmål vedtatt av et flertall blant våre folkevalgte, og følge opp dette.

Sauebonde & Cand.Ikke


Vel. Det er nok mange som helst ser ulven utryddet - som et skadedyr. Som det jo er, om man ser det fra vinkelen til bønder med dyr på utmarksbeite.

De stakkars ulvene som prøvde å etablere seg i Østmarka (Oslo), fikk det jo tøft, på grunn av utlagt rottegift, og annen moro.

Hadde jeg vært sauebonde, hadde jeg garantert hata ulven. Men siden jeg ikke er det, og derfor ikke føler så sterkt på at den går meg i næringa, så har jeg en viss sympati med den. Det er ikke mange ulver per menneske i Norge. Og jeg synes vi bør være litt rause.
Pr nå syns jeg det er uinteressant å debattere utrydning av ulv, i dagens politiske klima er dette uansett ikke noe tema. Tema er om vi skal ha muligheten til å regulere stammen etter vedtatt bestandsmål, eller om naturmangfoldslov og bern-konvensjon overstyrer politiske vedtak.

Innenfor ulvesonen er vel for så vidt beitenæringa en saga blott, men spørsmålet er hvor stort trykket skal være utenfor ulvesonen. Dess flere ynglinger, dess flere streifulv - og det er disse som gjør skade, i all hovedsak.

Ang. saken med rottegift er det nylig påvist ganske store konsentrasjoner i rev, og hvis årsaken er biomagnifikasjon er det kanskje ikke så rart om man finner rester av rottegift i ulv. Det trenger ikke bety at den har spist utlagt giftåte. Jeg er av prisipp skeptiker til slike "historier", blant annet fordi jeg vet hvor vanskelig det er å få ville dyr til å ta utlagte åter. Uansett hvor forlokkende de er....Sauebonde & Cand.Ikke
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Dagf

Ellers tror jeg ikke man skal tillegge Helgesen andre motiver enn de han oppgir. Høyre har aldri vært noe fyrtårn i miljøsaker, for å si det forsiktig. Det er vanskelig å se hvordan han skulle ha noen som helst politisk fordel av dette.orkideer i norge | www.maculata.com


Ulv skaper alltid reaksjoner. Noen kan ha ønsket å flytte fokus fra nyinnsatte statsråder, og over på noe relativt harmløst. Som ulv.
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av JonIB

Jeg er av prisipp skeptiker til slike "historier", blant annet fordi jeg vet hvor vanskelig det er å få ville dyr til å ta utlagte åter. Uansett hvor forlokkende de er....

Sauebonde & Cand.Ikke


Fortell!
Det er ikke annet enn en generell oppfatning av hvor skeptiske dyr er til å ta åter, i hovedsak rev og mår, samt at jeg gjennom arbeid snakker mye med jegere som driver åtejakt bl.a på jerv. Det er i tillegg nedskrevet en del om fangstteknikker fra "hine hårde dager", og det er i allefall mitt inntrykk at å få ulven til å ta et åte er ikke bare-bare. Mitt inntrykk er at ulven heller sulter i hjel, enn å ta en matbit den oppfatter som "mistenkelig".

Jeg ville faktisk tro at det er større sjanse til å få en ulv til å pisse på (markere) et giftåte om det legges ut innenfor reviret, enn at den spiser det.

Derfor har jeg betydelig mer tro på at forekomst av rottegift i ulv skyldes biomagnifikasjon, altså døde/forgiftede rotter og mus som spises rev, grevling, mår, røyskatt eller smårovfugl, og at ulven får i seg giftstoffene i "neste ledd". Og om dette stemmer bør det gjøres en seriøs forskningsinnsats på ugler og smårovfugl generelt...Sauebonde & Cand.Ikke
Østmarka-ulven spiser da vel mest rådyr? Bortsett fra "gratis" mat, som giftåte, da.
Eksakt diettsammensetning har jeg ikke oversikt over, men jeg tror nok de er opportunister. Det ligger ute en film av østmarka-ulvene http://www.aftenposten.no/osloby/Se-hvordan-Ostmarka-ulvene-jager-mus-502933b.html, mens de jakter mus - og det er vel også bemerket en bestandsnedgang hos bever i Østmarka sammenfallende med at ulven etablerte seg der. At rovdyr dreper mindre rovdyr er godt kjent (gaupa tar en del rev og mår, reven tar en del mår, og det er vel også dokumentert drept jerv som var tatt av ulv osv).Sauebonde & Cand.Ikke
Eg trur nok denne saka handlar om fleire tema når det kjem til stykket. Statsråd Helgesen har t.d. i heile si tid som miljøminister lagt stor vekt på soneforvaltinga i rovdyrpolitikken. Dvs. at det er lett å få løyve til felling av rovdyr når dei gjer skade i område prioritert til beite, og vanskeleg å få løyve i område der det er prioritering av rovdyra. Dette følgjer langt på veg av rovviltforliket av 2011 også. Det same rovviltforliket seier elles noko om at det er departementet sitt ansvar å sjå til at vedtaka er i samsvar med pliktene i høve Bernkonvensjonen.

Eg har ikkje mykje kjennskap til dei aktuelle ulverevira. Men det er klart forskjell på dei når det gjeld påverking av områda dei er i. Osdalen-reviret har vore trekt fram som eit område der skadane er få og små. Der er det også alternativ interesse knytt til ulven, i form av reiselivsverksemd.

Eg er mellom dei som har engasjert meg ein del i Naturvernforbundet i Midt-Noreg når det gjeld rovdyra. Mellom anna har eg vore med på å klage på ein del vedtak. Det må vel seiast at det ikkje er så veldig ofte at klagene fører fram. Såleis har eg kjent på mang ein gong korleis det er å stå hjelpelaus når dyra blir felt. Denne gongen er det andre som står hjelpelause når dyra ikkje blir felt. Dei kan no vite det hedmarkingane som tenkjer mest på beitenæringa at dei ikkje er aleine om å vere frustrerte.


Kopi av melding:
Opprinnelig postet av JonIB
og det er vel også bemerket en bestandsnedgang hos bever i Østmarka sammenfallende med at ulven etablerte seg der.
Sauebonde & Cand.Ikke


Bever skal vel slite litt med å få i seg rottegift?
Romerikes blad har en dyktig journalist, som skriver blant annet om ulv, Hallgeir B. Skjelstad. For eksempel dette:
http://www.rb.no/ulv/rovdyr/naturmangfold/hatten-av-for-helgesen/o/5-43-416289


AA
 

© 2000-2020 BIO

powered by : Snitz Forums MVC © 2000-2020
Forum ver: 1.1.6.5