Fermentering hos bakterier


Hei!
Jeg prøver å sortere bakteriene i forhold til deres egenskaper (for eksempel anaerob og aerob respirasjon eller fotosyntese), men jeg finner ikke ut om kjemolitotrofe også utfører fermentering eller om det bare er kjemoorganotrofe bakterier som gjør det.

Takk for hjelpen! :)
Replies

Slik fermentering defineres her, så er det forbeholdt organisk materiale.
https://no.wikipedia.org/wiki/Fermentering
Når det gjelder kjemolitotrofe, så mener jeg det er mange varianter. Noen, for eksempel de som okysderer jern er aerobe. Andre kan være anaerobe, men her må en nok se på konkrete grupper, og hva de lever av.