Hvilken tipula -- Tipula unca?


Fant denne rastende på stien opp til Heia nær harstad by på ca. 450moh.
Lynghei, den 10.juli.
Vanskelig med disse storstankelbeinene.
Synes vingemønstret stemmer godt med tipula unca men kroppstegningene ser litt annerledes ut en de jeg sammenligner med. Hunn/hann variasjon eller?