Stor vokssopp m rosa/oransje skjær.


Utbredt hatt med lav pukkel. Rosa skjær, sterkest på midten. Litt hvite velumrester på hattekanten. Hvite, litt fjernstilte, avrundete, nesten frie (?) skiver.

Stilken har en rosa, rødlig mot oranje slimlag, og øverst på stilken en slimfri, litt stripete sone ned samme fargeskjær.Sppen har ganske sterk, muligens litt fruktaktig lukt og mild smak. Vokste i kalkrik barskog på Toten.
Replies

I nærheten av Lepiota?
Sjekk Limacella glioderma - melsneglesopp.
Stemmer svært godt med beskrivelse av melsneglehatten, og finner mange som likner «mistenkelig» på artsobs, så da regner jeg med at vi kan konkludere med at det er den. Tusen takk for uvurderlig hjelp til begge to. smile
Det var et spennende funn; er nok fine lokaliteter hos deg! Melsneglehatt har jeg aldri funnet, men kan ha sett den på sopptreff/sopputstilling.
Det er en veldig bra lokalitet, beliggende rundt et kalkverk. Det er en hake ved det: hugstmaskinerernå i ferdmed å begynne på sistehalvdel. :-(
Kalkverk: Navn? Ingen som har prøvd å stoppe hogsten?
Holetjernet. (Franzefoss kalk står nå som eier og driver av kalkbruddet.)
https://www.geo365.no/geotags/geofunn-hole-kalksteinsbrudd/
Skogen ligger rundt Holetjernet
Miljøfokus har nok først og fremst vært på vannnene i området, fordi de er kalksjøer, med bl a bestander av kransalger. Et par av vannene er verdsatt i gruppe A. Ellers blir de jo sett på som verdifulle i rekreasjonssammenheng.
http://www.fmopnett.no/fagrapporter/3-11.pdf
Jeg er usikker på hvor mye kartlegging det er gjort i området. Har ikke sjekket artskart. Vet ikke om f eks Jens Stordahl kan ha vært aktiv i dette området. Planen min har jo bl a vært å drive registrering av sopp i hjemmekommunen V Toten , men det ser jo ut som jeg burde startet med sopp noen år tidligere. :-(


-- Posted via biolog --