Radiogrogram 8 søndagsmorgener P2

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/62354?pagenum=1
24 Jan 2020 13:08

Topic


herring
Radiogrogram 8 søndagsmorgener P2
30 Jun 2017 15:08


Første Episode kan høres som podcast

Kampen om kysten. Fiskeri- og havbruksnæringa har de siste årene vært inne i en økonomisk gullalder. Kjell Inge Røkke solgte seg i 2016 ut av fiskeriene med 1.6 milliarder kroner i fortjeneste. I Mehamn endte arbeiderne hans opp på NAV. Fisken i havet tilhører det norske folk, men hvordan fordeles de enorme rikdommene som høstes fra fellesskapets ressurs. Første program, Kvotebaronene, handler blant annet om den aller største kvotebaronen Kjell Inge Røkke. Programserien er ved Per Kristian Olsen og Sylvi Liljegren.

Åtte episoder


https://radio.nrk.no/serie/fiskebaronene/DNRR62000217/02-07-2017

 

Replies ...


© 2000-{0} BIO