Lakselus og hydrogenperoksyd

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/71185?pagenum=1
24 Jan 2020 13:36

Topic


Siri K
Lakselus og hydrogenperoksyd
22 Sep 2018 17:44


 

Replies ...


Limnoan
24 Sep 2018 08:39


Hydogenperoksyd er ustabilt, og splittes i vann og oksygen av mange slags katalysatorer. For eksempel enzymet katalase, og en del uorganiske forbindelser. Derfor har en kanskje forestilt seg at stoffet forsvinner så snart det slippes ut?

Hvis denne prosessen tar lenger tid en beregnet, så kan vel skade skje i mellomtiden? Den enkle løsningen på dette problemet må være å sjekke vannet for hydrogenperoksyd før det dumpes i sjøen.
© 2000-{0} BIO