Lav som bygningsdekke - miljøvennlig?

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/81212?pagenum=1
24 Sep 2019 10:12

Topic


Siri K
Lav som bygningsdekke - miljøvennlig?
21 Aug 2019 09:34


https://www.nrk.no/ho/mose-har-blitt-gull-1.14663494

Kvitkrull er i vinden. Vi er vant til at laven brukes som dekorasjon i kranser, men når det er snakk om å dekke hele bygninger, begynner det ikke å gå litt utover bestanden da?

 

Replies ...


Limnoan
21 Aug 2019 10:43


Vi får vel håpe at de som høster ikke tar mer enn bestanden kan tåle...
I gammel tid ble kvitkrull høstet til for, så jeg tror høstingen var mer omfattende før i tida.
Det er bakgrunnen for "moseloven".
Siri K
22 Aug 2019 11:57


Hva er "moseloven"? smile

Vi får tro at høstingen er bæredyktig. Jeg blir bare litt betenkt når en ny næring blir applaudert i mediene, enten det er mose- eller tanghøsting. Disse vekstene inngår jo i et økosystem, og (for) stor høsting antar jeg at må ha negative konsekvenser.

Men så klart er det flott med nye næringsveier, om det høstes bærekraftig! smile
amdb73
22 Aug 2019 12:35


Jeg også håper og tror det blir høstet bærekraftig.

Men jeg vil bare skyte inn, at min mor kommer fra Rendalen. Så jeg vet, at hvitkrull er noe dem har mye av. Det er ganske neorme skoger med tynn furu, hvitkrull, reinlav, tyttebær og blåbær. Mange steder er det et veldig magert jordsmonn.
Limnoan
22 Aug 2019 15:18


"Moseloven" i denne sammenheng er en lov som handlet om retten til å ta "mose". Det lovgiver mente var reinlav, kvitkrull og slikt, men i loven stod det mose. Folk flest har ikke altid skilt så nøye mellom Lichen og Bryophyta.

Loven fikk en del oppmerksomhet for noen år siden: Noen ville stoppe høsting av lav, mens motparten pekte på at loven handlet om mose, mens de var ute etter lavbigsmile
Har i farten ikke klart å finne lovteksten, om den fortsatt gjelder.
Om høsting av lav fra Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Lav
© 2000-{0} BIO