Sign In  Register

 

Respirasjon


Hva er respirasjonsmønstre? Og hvordan beskriver man de ulike formene for respirasjonsmønstre og hva de tyder på?
Replies

Inspirasjon og ekspirasjon, dvs. innånding og utånding.