Sign In  Register

 

WWF søker skogrådgiver
Vi er i gang med forhandlinger og utredninger om en FSC sertifiseringsstandard for norsk skogbruk, og søker etter en miljøengasjert person med kunnskap om skogøkologi og norsk skogbruk, og som har strategisk tenkeevne, praktisk sans og er god til å skrive. Vår nye skogrådgiver skal delta i forberedelser til, og gjennomføringen av forhandlingene.

WWF deltar i FSC-forhandlingene i nært samarbeid med Sabima, paraplyorganisasjonen for de biologiske foreningene i Norge. Sabima jobber politisk for bevaring av biologisk mangfold i Norge. Skogrådgiveren vil bistå både WWF og Sabima i arbeidet med en ny FSC-standard.


Følgende arbeidsoppgaver kan inngå i stillingen:
Forberede forhandlingsmøter i FSC-prosessen, både med faglig kunskapsgrunnlag og konkrete forslag til standardtekster og andre deler av dokumentasjonen
Hente fram og sammenstille relevant skogøkologisk forskning
Ha dialog med andre miljøorganisasjoner, skognæringen og relevante myndigheter for finne gode og realistiske løsninger for å oppnå resultater
Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov

Ønskede kvalifikasjoner
Utdannelse på mastergradsnivå, fortrinnsvis i biologi/naturforvaltning eller skogfag
Betydelig erfaring med norsk skogbruk, skogsertifisering og skogøkologi
Sterkt personlig miljøengasjement
Erfaring med forhandlinger og utredningsarbeid
Evne til å jobbe selvstendig

Vi har reell innflytelse på norsk politikk, og er en engasjerende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og mange spennende utfordringer. Vi er på jakt etter den personen som vil være med i vårt arbeid for å sikre naturmangfoldet for fremtiden og har flest mulig av ovenstående kvalifikasjoner. Engasjement, erfaring, oppnådde resultater og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Arbeidssted i Oslo sentrum med fleksibel arbeidstid og lønn i henhold til kompetanse. Spørsmål om stillingen kan rettes til teamleder Heidi Sørensen på telefon 95 96 39 27 eller hsorensen@wwf.no.

Søknadsfrist: 10. august.


Søknad sendes til jobs@wwf.no og merkes "skogrådgiver".


http://www.wwf.no/om_wwf/ledige_stillinger/?50905/Engasjement-skogrdgiver

Replies