Sign In  Register

 

NIVA søker forsker innen vannbotanikk!


Forskningsaktiviteten vil være særlig knyttet til responser av ulike påvirkninger som hydromorfologi, eutrofi og klimaforandringer i forhold til artsdiversitet og samfunnsstruktur.

Les mer:
http://www.niva.no/forsker-innen-vannbotanikk

Søknadsfrist: 15.01.2017
Replies