Sign In  Register

 

Hvilken mose på askelegg?


Funnet omkranset rundt askelegg i Hjelmeland i Ryfylke. Hvilken moseart kan dette være?
Replies

Rhytidiadelphus loreus
Takk for konsist svar. Kystkransmose var faktisk et betegnende navn; vokste på bergli like ved fjæra (kyst) og mosen omkranset en liten ask (krans).