Sign In  Register

 

På endeved av liggjande gran stokker.


I Stavanger i februar. Eg er usikker på desse. Kan det vera ein Antrodia?
Replies

  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • of 2 pages
OK. Då reknar eg den som avklart. Igjen takk til alle tilbakemeldingar.
Et funn av blek nettsopp på gran (sitkagran?) er spennende, og bør vel mikroskoperes/sekvenseres. Har du belegg bjeid?
Ja, eg har belegg, men veit ikkje om det er nokon som vil sjå på den. Eg kan eventuelt sende til UiO, Tøyen?
Ja. Den bør sendes til Karl-Henrik Larsson på Botanisk Museum.
Per M.
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • of 2 pages