Sign In  Register

 

Calogaya decipiens ?


Funnet på strandberg. Sur bergart.
Replies

Jeg mener dette er vortemessinglav, Polycauliona verruculifera.
Til blåvinge: Betyr det at du er sikker, eller at du tror? Spør fordi jeg synes ikke at de bilder jeg har sett av Vortemessinglav ligner veldig mye, men erfaring med slike har jeg ikke. Forøvrig takk for innlegg.