Sign In  Register

 

Rust til bevær


Jeg har lagt merke til at flere lav er mer eller mindre rustfarget fra jernoksider i steinen de lever på. Etter å ha samlet noen bilder av slike "rustlav" faller de jeg finner oftest i tre kategorier vist på de tre vedlagte bildene. Den første er funnet på gammelt jernskrap og må vel være Tremolecia atrata. Nr 2 derimot er oftest bare delvis rustbrun og ligner mer på en Lecidea art (f eks L. lithophila eller L. lapicida)dersom en bare sammenligner med bilder på Artsobservasjoner. Men er dette også likevel T. atrata? Den siste lavarten "blør" på en måte rust og apotheciene er helt annerledes enn på de to første. Så det kan vel ikke være T. atrata? Håper noen vil hjelpe meg med disse rustne lavene.

1 2 3

Arnt Kvinnesland
Last edited by kvinand 24 Feb 2018 17:16
Replies