Sign In  Register

 

Hvilken sopp på Salix?


17.6.2017, Hamarøy, Nordland.
Salix. Kan den artsbestemmes ut fra dette?


Per
Replies

Gul gelesopp. Per M.
Takk skal du ha.

Per