Amfipode


Denne kom opp med garna fra en lokal fiskebåt i Storfjorden ca. 40 km øst for Ålesund i dag. Jeg er klar over at det arbeides med gruppen nasjonalt i alle fall i 2018, men kanskje noen kjenner denne likevel? Ca. 12 mm lang, trolig varierte bunnforhold med skjellsand og grus, 100-200 m dyp.

Mvh
Dag Holtan
Replies

Manetloppe, han, Hyperia galba. Sitter på maneter og meduser.
Hjertelig takk for den. Var for så vidt inne på arten selv, men det er vanskelig å finne gode, pålitelige bilder.

Mvh