En muslingsopp?Alle disse bilder er sopp som voks på den døde, liggende granstokken som sees i siste bildet.
Treet hadde blåst overende og røttene stakk opp i luften. På en slik stubberot var det flere av disse soppene. 1-2+cm bred.

I gammel blandingsskog, her mest gran, langs Lågen elv, nord for Hovemoen, Lillehammer.
Replies

De aller fleste muslingsopper, Crepidotus, må mikroskoperes.
Per M.
Ja, takk, Per. Den legges ikke inn i AO, men du mener det er en eller annen muslingsopp?
Hva er det egentlig som skiller den (på bildet) fra vinterlærhatt?


-- Posted via biolog --
Crepidotus har brune sporer, mens lærhattene har hvite sporer. Per M.
Og da vil skivene hos lærhattene beholder den hvite fargen, ikke bli brunaktige?
Det sikreste er å ta en sporeprøve. Per M.
Og da må vi vente til neste år eller er det sporer tilstedet enda nå?
Sporene kommer når soppen er moden. Per M.
Tusen takk, Per.