torneskinn?I en haug med ved v/bålplassen, Lågen, nord for Hovemoen, Lillehammer.
Tror dette var på rogn.