Boblende slimsopper?


Jeg er kanskje på feil klode denne gangen også, men dette minner jo om slimsopper - men med bobler på topp!? Trodde først det var vanndråper, men det ser jo ut som om "boblene" vokser med alderen til stilkene de sitter på. Og selv om det er vann - er det jo levende det dråpene sittet på. Noen som har en formening om hva dette er? De finnes på en liggende, råtnende hasselstamme. De største er vel opp mot 1mm høye.
Replies

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages
Se her: https://www.artsobservasjoner.no/Image/227777 , og les under bildet.wink
Tusen takk for kontant svar, skjønt det må fordøyes! Så du har vært på tur blant disse små du også, jathumbsUp
Du nevner Byssostilbe stilbegena i den første billedlinken over og Polycephalomyces tomentosus i den andre. Er begge disse sammen med ullkule til stede i bildet mitt i denne tråden?
Med henvisning til dette funnet er den lagt inn som Trichia varia, med Tove H. Dahl som bestemmer. Mitt spørsmål er da om slimsoppen på bildet er mikroskopert av Tove H. Dahl eller om det er soppen som vokser på slimsoppen Tove har bestemt? Den heter nå Bjerkelella stilbigera. Det ligger flere funn av den på AO. Per M.
Opprinnelig postet av kremle Med henvisning til dette funnet er den lagt inn som Trichia varia, med Tove H. Dahl som bestemmer. Mitt spørsmål er da om slimsoppen på bildet er mikroskopert av Tove H. Dahl eller om det er soppen som vokser på slimsoppen Tove har bestemt? Den heter nå Bjerkelella stilbigera. Det ligger flere funn av den på AO. Per M.
For ordens skyld, navnet som AO bruker på hyfomyceten på bildet i tråden her er Berkelella stilbigera, ikke Bjerkerella stilbigera (Per har fått med en j som ikke skal være der). Den vokser på Trichia sp.
Virker som det er uklarheter omkring gjeldende navn på hyfomyceten(anamorfen/teleomorfen), og mange synonymer.
P.S. Beklager om mine tidligere innlegg i tråden har vært uklare.
Beklager den bokstaven, som hadde sneket seg inn. Per M. Nå blir det sikkert riktig i AO.
Tove, du skriver i kommentaren under bildet i AO-lenken at Polycephalomyces tomentosus er navnet på anamorfen til Berkelella stilbigera. Hvor har du det fra? Det står ikke oppført som synonym i Species Fungorum. http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=142317
I Myxomyceticolous Fungi. Clark T. Rogerson and Steven L. Stephenson 1993 står det:
Byssostilbe stilbigera (Berk. & Br.) Petch, Ann. Roy. Bot. Gard. Peradeniya 5: 297. 1912.
……………. Anamorph. Presumed to be Polycephalomyces tomentosus (Schrad.: Fr.) Seifert, but not yet proven (Seifert, 1985).

Så, om det ikke er bevist senere er det ikke sikkert at Polycephalomyces tomentosus er anamorfen til Berkelella stilbigera.
Opprinnelig postet av Eddi Tove, du skriver i kommentaren under bildet i AO-lenken at Polycephalomyces tomentosus er navnet på anamorfen til Berkelella stilbigera. Hvor har du det fra? Det står ikke oppført som synonym i Species Fungorum. http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=142317
Kåre Homble svarer dette på spørsmålet ditt Eddi:

From: Kaare Homble
Sent: Saturday, December 08, 2018 3:16 AM
To: Tove
Subject: "Berkelella stilbigera"

Fakta:
I Artsobservasjoner registreres, ser jeg, konidiestadiet som opprinnelig ble beskrevet av Schrader i 1799 som Stilbum tomentosum, som Berkelella stilbigera (Berk & Broome) Sacc. Dette er et perfekt stadium som ble beskrevet i 1873 av Berkley & Broome som Hypomyces stilbiger. De som i Artsobs. registrerer konidiestadiet til parasitten på Trichia som Berkelella stilbigera, forutsetter at de opprinnelig beskrevne taxa Stilbum tomentosum (anamorf (konidiestadiet) fra 1799) og Hypomyces stilbiger (teleomorf (det perfekte stadiet) fra 1873) er samme art.

I vår artsnavnebase (og i Artsobs.) brukes nå Berkelella stilbigera som gjeldende navn på teleomorfen, mens Polycephalomyces tomentosus (Schrader) Seifert brukes som navn på anamorfen. Den som ikke er overbevist om at disse tilhører samme art skal med andre ord bruke Polycephalomyces tomentosus når parasitten på Trichia registreres i Artsobs., og dessuten må han/hun som er overbevist om at stadiene tilhører samme art, la det sist beskrevne navnet gis prioritet over det først beskrevne, noe som kanskje er en svært tvilsom prioritering, ettersom navnereglene nå sier at det eldste navnet som regel skal ha prioritet, også om det eldste navnet er en anamorfs. (Tidligere ble alltid navnet til teleomorfen gitt prioritet overfor anamorfens.)

I Index Fungorum framgår det nå ikke at stadiene tilhører samme art, og her brukes, som i vår artsnavnebase (og i Artsobs.), som gjeldende navn Berkelella stilbigera på teleomorfen, Polycephalomyces tomentosus på anamorfen.

I Mycobank er det annerledes: Her angis Blistum tomentosum (Schrader) B. Sutton 1973 som gjeldene navn på anamorfen (og Polycephalomyces tomentosus (Schrader) Seifert 1985 er satt opp som synonym). Men, som synonymer er også oppført teleomorf-navnene, f. eks. Berkelella stilbigera (Berk. & Broome) Sacc., som om de tilhører samme art. (Fordi en er sikker på det, eller i tilfelle de gjør det ??) Som gjeldende navn for teleomorfen angis i Mycobank Byssostilbe stilbigera (Berk. & Broome) Petch 1912 (mens Berkelella stilbigera og andre navn er ført opp som synonymer, sammen med alle anamorf-navnene).

Ett faktum i Mycobank (som en kan si samsvarer med Index Fungorum): Teleomorfens navn er ikke ført opp som gjeldende navn for anamorfen, og heller ikke omvendt. Så, inntil videre, anbefales det, både fordi det er usikkert om anamorfen og teleomorfen tilhører samme art, og fordi anamorfen ble beskrevet først (og sannsynligvis vil ha prioritet om det blir/er bevist at stadiene tilhører samme art), å registrere parasitten på Trichia/Hemitrichia som Polycephalomyces tomentosus.

Ifølge Seifert et al.: The genera of Hyphomycetes (2010), er Blistum det rette slektsnavnet å bruke for anamorfen, med henvisning til Bischoff et al.: Resurrection of Blistum tomentosum and its exclusion from Polycephalomyces (Hyphomycetes, Deuteromycota) based on 28S rDNA sequence data. (2003), og Polycephalomyces (med 4 arter) skal skal være forbeholdt hyfomyceter som vokser på insekter. Seifert gjør derfor i dette verket om sin oppfatning i 1985 (se ovafor), og skriver (fritt oversatt):
Blistum tomentosum (Schrad.) B. Sutton 1973, det gjeldende navn for basionymet Stilbum tomentosum Schrad. 1799, er Blistum-anamorfen til Berkelella stilbigera (Berk, & Broome) Sacc. 1891. Så …….?
Blistum-artene skal vokse på Trichia (og Hemitrichia, som Norman Hagen et al viser i: https://www.artsobservasjoner.no/Sighting/19602564 ) og Diderma.

Er teleomorfen Berkelella stilbigera i det hele tatt funnet i Norge?


 

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages