Redoksreaksjoner


Hvilket stoff er oksidert, og hvilket er redusert i reaksjonene:
A) Zn + 2 H+ → Zn2+ + H2
B) Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
C) Zn + S → ZnS
D) C + O2 → CO2
E) 2 Na + Cl2 → 2 NaCl
F) CuO + H2 → Cu + H2O

A) Zn er oksidert og H redusert (?)
B) Cu er redusert og Zn oksidert (?)
C) ?
D) ?
E) ?
F) ?
Replies

Et tips: Reduksjon betyr tilførsel av elektroner, oksydasjon betyr å avgi elektroner.
Eksempel:
2 H2 + O2 > 2 H2O
Her blir hydrogen oksydert, og oksygen redusert.