Snømus i Oslo?


Hei,

I sporsnøen i dag har jeg fått et nytt avtrykk utenfor husveggen. Parvise spor - med 20-25 cm avstand. Dette er i Oslo og jeg håper at det kan være noe spennende. Håper på snømus. Forslag?
Replies

Ikke så lett å tolke de sporene (delvis nedsnødde også). Men om det er normale parspor så passer spranglengde og størrelse på sporene utvilsomt bra med snømus. Særlig om du så en hvit strek fly forbi i skjømninga. 20-40 cm er oppgitt på slike spor.

Kan kanskje være vanskelig å utelukke enkelte smågnagere?
I dag dukket snømusa opp og bekreftet mistanken....