Bekkekarse som spirer?


Hei. Fant disse i dag den 8. januar. Er de flytende småplantene bekkekarsen som spirer? og hvorfor nå?
Replies

Bekkekarse stemmer, men smågrapset ser mer ut som andemat. Dog ville jeg trodd at andemat la seg på bunnen om vinteren - ?

Jeg vet ikke hvor du er, men på Vestlandet er det svært mange planter som holder seg med grønne blader om vinteren, også mange som ikke normalt er kjent som vintergrønne.
halden. Det var bare disse som var grønne i bekken
Jeg tror kanskje du misforsto. Andemat, Lemna minor, er en liten frittflytende enfrøbladet plante. Som altså her vokser sammen med bekkekarse.

Iflg Lid synker den ned på bunnen om vinteren, men her er en registrering fra Fornebu i desember i fjor, så den er tydeligvis ikke helt dogmatisk på dette: https://www.artsobservasjoner.no/Image/1068200

Kan være at isdekke er det som styrer forekomsten av andemat om vinteren?
Når vannet fryser, vil jo planter på overflaten fryse inne.
Så en kan vel tenke seg at andemat har en del av populasjonen overvintrer på bunnen, men at de som flyter ikke dør før de eventuelt fryser inne?
Ja, det virker som en rimelig antagelse.
Vanlig andemat Lemna minor danner ikke turioner og holder seg ofte i vannskorpa til plantene begynner å fryse inn i is. Derimot vil de turiondannende artene (Lemna turionifera, Spirodela polyrrhiza) ofte synke ned mot bunnen om høsten, evt. at turionene flyter omkring senere mens morskuddene dør tilbake og går i oppløsning. På senhøsten har jeg stundom sett Spirodela-kolonier hvor nesten alle skuddene er turioner og de kan skape identikasjonsbesvær selv for erfarne botanikere.

Det er friskt grønne skudd av bekkekarse på de første bildene. Bekkekarse står ofte grønn om vinteren, særlig om skuddene er +- dekket av vann i småbekker eller oppkommer.