Bilde av flue kommer ikke opp, bar en stor mengde tekst. Hvorfor?


[image=String or binary data would be truncated.
StackTrace: at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean\u0026 dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryHasMoreRows(Boolean\u0026 moreRows)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryReadInternal(Boolean setTimeout, Boolean\u0026 more)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.Read()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.CompleteExecuteScalar(SqlDataReader ds, Boolean returnSqlValue)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar()
at PetaPoco.Database.ExecuteScalarHelper(IDbCommand cmd)
at PetaPoco.Database.Insert(String tableName, String primaryKeyName, Boolean autoIncrement, Object poco)
at PetaPoco.Database.Save(String tableName, String primaryKeyName, Object poco)
at PhotoAlbum.Models.PhotoRepository.AddImage(AlbumImage image)
at PhotoAlbum.Controllers.PhotoAlbumController.Upload()
InnerException]
Replies

Ikke sikker jeg skal sjekke.

Sjekker om jeg får det til:
Kan du sende bildefila til meg på mail?
Til [email protected]
@bonsak , jeg ser at du ofte bruker veldig lange filnavn. Kanskje det ble for langt denne gangen. Du kan prøve med samme bilde og et litt kortere filnavn, eller som sagt sende fila til [email protected]
@bonsak , jeg ser at du ofte bruker veldig lange filnavn. Kanskje det ble for langt denne gangen. Du kan prøve med samme bilde og et litt kortere filnavn, eller som sagt sende fila til [email protected] Opprinnelig postet av Torborg
Takk for tips. Ser ut som filnavnene var for lange. Jeg har kuttet på disse to. mvh. Bonsak
Bra!