Praktveps - Hamarøy


Hamarøy, 26.8.2018.
Det er vel, som stort sett vanlig, ikke mulig å ta slike til art ut fra bilder. Men kanskje familie eller slekt?

Per
Replies

Familie Ichneumonidae, underfamilie Ichneumoninae (en hann). Kanskje en av artene i Ichneumon latrator-gruppen i Hilpert's revisjon fra 1992. Av artene kjent fra Norge er latrator og oblongus mulige. Men det er ikke så lett å se alle detaljene helt tydelig på fotografiene, så kan ha feiltolket noe... Synes spirakel på sidene av propodeum er tydelig avlang, dette skal utelukke en hel rekke slekter i tribus Phaeogenini som har mer eller mindre sirkelformede spirakler på propodeum (mange Phaeogenini ligner mye på artene i latrator-gruppen).
Tusen takk for at du tar deg tid til dette, Geir!
Jeg er, som tydelig framgår, blank på Ichneumonoidea med familier, underfamilier og slekter. Generalist som jeg er ift registrering av funn synes familien Ichneumonidae foreløpig å være en uoverkommelig oppgave å sette seg inn i, men kanskje med tid og stunder. Inntil videre blir det nok som før å legge ut et og annet funn her (jeg har en del!) med håp om å komme nærmere. Slik som i dette tilfellet.
Sikkert et dumt spørsmål, men en del av min læring: Hvordan skiller du på kjønn her?

Per
Kjønn er enklest å se på utforming av siste bakkroppsledd. Hunnene har eggleggingsrør, men det er som oftest ganske kort hos underfamilie Ichneumoninae. Hannene er også en del slankere (lengre antenner og bein, smalere bakkropp). Hunnene i slekten Ichneumon har som oftest de midterste antennesegmentene hvite og hvite flekker på oversiden av de siste bakkroppsegmentene (men det finnes noen unntak med hanner som har fargetegninger som hunnene). På bilde nr. 1 og 2 vises også tyloidene på antennene, det er kun hanner som har tyloider (tyloider er kjøler/opphøyde områder på leddene, ganske små men kan sees på bildene dine).

Hvis du har fotografert hunner, så er de vanligvis lettere å identifisere til art. Hannene er ikke alltids mulige å artsbestemme.
Takk for utfyllende svar.

Per