En lesende arbeiders spørsmål...


Jeg skulle gjerne hatt noen nøkterne innspill på denne nrk-artikkelen. Jeg mener i og for seg ingenting om konklusjonen, men jeg får en sterk følelse av at dette er synsing og anekdotisk "det var da ikke slik før".

https://www.nrk.no/jakten-pa-klimaendringene-1.14375177

Det som gir meg en litt uggen følelse er at hele klimadebatten er blitt dogmatisk, og stiller du spørsmål ved noe av det kommer den spanske inkvisisjonen. Slikt kan fort slå tilbake. Alt jeg ber om er nøktern og pålitelig informasjon - og jeg er ikke sikker på at det er det jeg får lenger.

Kort sagt - er dette god fisk? Lar det seg underbygge?
Replies

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages
Jeg mener de fakta som vises er ekte. (I mitt fag limnologi har brunfargingen vært et tema i det senere.)

Et annet spørsmål er årsaks-sammenhenger. Alle problemene som vises har nok en menneskeskapt komponent, men om det bare er klima-endringer, eller om også andre årsaker spiller inn er uklart.

For eksempel kan noe av gjengroingen skyldes endret bruk av landskapet. I tidligere tider ble det høstet mer intensivt, med beite vedhogst og slått. Samtidig vil et varmere og våtere klima forsterke slike tendenser.

Jeg tenker at "miljøprofeter" kan ende opp som profeten Jona (han i hvalfiskens buk). (Bortsett fra den utrolige historien med hvalen, har historien et artig poeng.)

Oppdraget til Jona var at han skulle til storbyen Ninive, og advare innbyggerne om at byen ville bli ødelagt, om de ikke skikket seg.
Desverre for Jona, så tok innbyggerne advarselen alvorlig. Byen ble spart, og Jona ergret vettet av seg fordi han hadde spådd en undergang som aldri kom...
OK, takk for det, det var litt betryggende i forhold til debatten generelt (om ikke i realitetene).

Jeg avstår fra kommentarer foreløpig. Jeg vet for lite om dette, jeg bare lurer veldig på hvorfor jeg får denne ugne følelsen av og til. Kanskje det bare er fordi jeg er skeptiker av natur - når noen forteller meg hva jeg skal mene, stritter jeg imot...smile
Vanskelig tema - men flott laget artikkel på NRK, virkelig verdt å se på.

Er vel en del småting der jeg stusser på. Og når vi vet at Svalbard tidligere har vært tropisk jungel er det kanskje litt egosentrisk av mennesket å påstå at vi alene er årsaken til klimaendringer - vi vet jo at det har vært store, store klimaendringer tidligere også... Farfar snakka alltid om 1929, og det har jo vært uår (dvs ugunstige klimaforhold) tidligere enn dette også... 1740, 1808, 1812...
Jeg syns framstillingen av det med bjørkemålerne og tregrensa var for enkel. For enkelt å bare skylde på klima. Med tregrensa er det jo beiting som er aller viktigste faktor og fraværet av beitedyr. Bjørkemålerne holder jo på på denne måten. Jeg er med på at klima forsterker effektene. Men ja - det var en rar framstilling.

@Dagf jeg skjønner akkurat hva du mener med en uggen følelse og fare ved å stille spørsmål. Det burde ikke være sånn.
Den gang det var jungel på Svalbard lå øya nærmere ekvator. Men, det er ikke så mange tusen år siden det vokste grov furuskog på Hardangervidda. Så store klimavariasjoner har vi hatt lenge før menneskene var til.

Men, dagens klimaendringer ser ut til å være nært koblet til våre utslipp.

Sett fra Jordas perspektiv, er vi ikke annet enn lus i pelsen. Som en liten feber gjerne kan ta knekken på.

Men, vi mennesker har vendt oss til et visst klima, med sin fordeling av temperatur, vannstand og nedbør, og ser oss best tjent med stabile forhold. Vi er faktisk i ferd med å endre klodens kjemi. Men, er vi modne til å ta ansvaret?

@Dagf det er godt at noen stiller spørsmål! Det er lett å bli så ivrig i den gode saks tjeneste at en blander "hummer og kanari". Det er en usunn mikstur, som kan skade mer enn den gavner.
Apropos klimaendringer, i dag har jeg sett flere spennende artikler på:

https://phys.org/news/2019-01-ancient-climate-triggered-thousands-years.html

https://phys.org/news/2011-06-carbon-atmosphere-ten-faster.html#nRlv

Frigjøring av karbon er knyttet til økt temperatur. Uansett årsaken til at det kommer fri.
Statistikken frå Meteorologisk institutt viser at det er varmare og våtare no enn det var for 100 til 120 år tilbake.
https://www.met.no/vaer-og-klima/klima-siste-150-ar
Men i same perioden er det også utan tvil mange andre faktorar som påverkar natur og landskap som har endra seg.
Det har vel etter kvart vorte ein klar tendens til å hengje mest mogeleg av det som skjer av endringar i naturen på ‘klimaknaggen’ og at andre viktige faktorar som bidreg til endringane ofte vert mindre fokusert på.

Når det gjeld farge på vatnet viser nyare forsking at det ikkje nødvendigvis er vassdrag med krystallklårt vatn som er i sin mest naturlege tilstand. Det er forskingsrapportar som konkluderer med at den viktigaste drivkrafta til brunare vatn på våre breiddegrader faktisk er reinare luft med mindre nedfall av svovel.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7104114.stm
https://www.niva.no/nyheter/brunere-drikkevann-i-fremtiden

At ‘lauvmakk’ kan drepe større område med bjørkeskog i Nord-Noreg er elles eit fenomen som går mykje lenger tilbake i tid enn nokre få tiår.
https://digitaltmuseum.no/011012838628/fra-helvedesdalen-pa-senjenoen-resultatet-av-lovmarkherjing-pa-bjerkeskog
Uten at dette trenger å oppfattes som et "klimaskeptiker-argument", så er vel varierende vær innenfor en 100-200 årsperiode egentlig ikke mer oppsiktsvekkende enn at det er sol en dag og overskyet dagen etter? Globale klimaendringer må vel strengt tatt måles over litt større tidsperioder...?

Ellers synes jeg også det er imponerende at enkelte kan fastslå innenfor desimalgrader hvor varmt det var for 100.000 år siden, når jeg sliter med å huske om det var plussgrader eller minusgrader forrige uke... clown

Takk for alle kommentarer - jeg håpet det skulle komme noen.

Og takk for grafene, Arnor - jeg har prøvd å finne noe slikt, men har tydeligvis ikke lett godt nok. Det var akkurat det jeg savnet i nrk-artikkelen. Poenget der var jo at mer nedbør øker avrenningen fra landskapet rundt, det er greit nok - men da er jeg interessert i data som faktisk viser økt nedbør, ikke at noen "mener å huske" at vannet var renere før.

Det er en kinkig balansegang her. Jeg har ikke noe som helst ønske om å bli tatt til inntekt for "den andre siden". Samtidig føler jeg at det går litt ukritisk over stokk og stein av og til, og da er det bare et tidsspørsmål før det slår tilbake og hele argumentasjonen blir diskreditert i sin helhet. Slikt har vi sett før, i andre politiske spørsmål. Det når et metningspunkt.

En annen ting jeg liker litt dårlig, som noen var inne på, er at absolutt alt idag handler om klima. Det gjør at andre akutte ting går under radaren. Hvor i himmelens navn skal vi f.eks. gjøre av alt søppelet? Tror noen at det løses ved å kjøpe klimakvoter? I disse dager er Langøya utenfor Holmestrand full, og så vil "man" (les Bjørn Rune Gjelsten) begynne å fylle fjellet under Brevikhalvøya. Det er tydeligvis penger i søppel. Det skjærer i hjertet.
Det meste knyttes til klima, for det er vel der det for tida er oppmerksomhet og penger å hente.

Når det gjelder søppelhandtering, så kan vi vel være enige om at det beste er å bruke mindre, så det blir mindre å kvitte seg med.

På Langøya har jeg vært, for omtrent 10 år siden, og det kan ha påvirket mitt syn på saken... Det som lagres der er uorganisk avfall, som med andre ord ikke kan brennes eller reduseres på annen måte. En viktig del av det var syre fra produksjon av titanoksyd (hvitt pigment). Den ble før sluppet rett i sjøen. Så vidt jeg husker, ble den blandet med basisk flyveaske fra forbrenningsanlegg. Sluttproduktet ble uløselig. Deponiet lå dessuten under havflaten, så det var lite eller ingen avrenning.

Jeg ser ingen betenkeligheter med å lagre stabilisert uorganisk avfall i tømte gruver. Det er i praksis å fylle igjen hulrom vi selv har skapt.
Selvsagt er det fortærende at noen tjener penger på avfall, men når produsentene må betale for å bli kvitt skitten, så har de i det minste et motiv for å produsere mindre av den.

Alt de gamle romere var innom saken: "Penger lukter ikke!" sa keiser Vespasian, han la skatt på urinevil
https://en.wikipedia.org/wiki/Pecunia_non_olet
 

  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • of 2 pages