Avføring rovdyr


Bilde 1- eldre møkk bestående av hovedsaklig gress og mose. Bjørn? Hadde sett for meg at bjørnemøkk var "større"..?

.
Bilde 2- relativt fersk møkk full av elghår. Størrelsesmessig lik møkka på bilde 1. Så hvordan skille ulv og bjørn?


Forøvrig funnet i område med alle de 4 store representert (Rendalen).