Konvergens og divergens, tropiske orkaner [Geofag]


Hei!
I timen ble vi fortalt om hvordan tropiske orkaner påvirkes av passatvindens konvergens og divergens - dette forstår jeg ingenting av, og finner ikke noe særlig lesestoff på nettet. Står heller ikke noe om dette i boka. Forklaringen læreren vår ga oss var i mine øyne mangelfull.
Har noen av dere en forklaring på hvordan uregelmessigheter som konvergens og divergens i passatvinder kan påvirke orkanen?
Replies

Jeg fant denne forklaringen:
Konvergens er når vinden blåser inn mot lavtrykket, for så å stige til værs, det motsatte av divergens.
http://www.storlom.org/meteotemplate/template/plugins/weatherTerminologyNO/index.php