Et slags vortelav?Jeg har ikke klart å finne ut av denne. Den stemmer ikke med Pertusaria slekta selv om det er likhetstrekk både med P.pertusa og P.hymena.

Denne lav voks ved Lågen elv, berg er hovedsakelig sandstein, men både mose og andre lav finnes på berget.
Tretten strykene, Oppland

Tror jeg har funnet den nå - Diploschistes muscorum. Kan noen bekrefte dette?
Replies

Dette kan være en art i slekta Diploschistes. På baserikt berg er både D. muscorum og D. gypsaceum mulig, på surt berg er D. scruposus et alternativ. Her heller jeg kanskje mot en av de to førstnevnte. I dette området er det mye baserikt eller halvrikt berg, men det er vanskelig å si sikkert. Et annet alternativ er muligens Megaspora verrucosa, men er i tvil om det er en art som forekommer på stein. Kanskje bare på baserik jord. Mulig det også er beslektede arter til denne.
Takk for fyldig og lærerikt svar, Anders.
Enda en bekreftelse på at lav er vanskelig!

Tallus er, slik jeg ser det, pruinøs. Hvis tallus er pruinøs kan Diploschistes muscorum utelukkes. Diploschistes gypsaeus vil imidlertid passe godt og jeg heller mot denne arten hvis det står mellom disse to.

Megaspora verrucosa kjenner jeg ikke til men jeg leser at apotheciene kun er 0,5 -1,5 mm brede.
Takk, Endre. Jeg tror ikke tallus var pruinøs men jeg skal ta en tur dit igjen for å undersøke det nærmere.