Hvilken edderkopp?


Dette er kanskje bare en liten juv. som er umulig å bestemme - men kanskje slekt? 2,5 mm. Fra einer i skog (mest furu) 13. februar - ved Neslandsvatn, Telemark.