Bioteknologi

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/72504?pagenum=1
27 Jun 2019 01:47

Topic


2DDW05
Bioteknologi
09 Jan 2019 21:41


Hei, kjapt spørsmål angående BRCA1 - og BRCA2 genfeil/mutasjon.

Kvinner som har en genfeil/mutasjon i BRCA1- eller BRCA2 genet kan ha opptil 80% risiko for
å utvikle brystkreft i løpet av livet. Hvilke aspekter og
etiske utfordringer står man ovenfor både som pasient og lege i en slik situasjon?

Hvilken etiske utfordringer står leger i en slik situasjon?

 

Replies ...


Limnoan
10 Jan 2019 14:25


Hvilke råd skal legen gi pasienten? Å miste brystene er vanskelig både fysisk og psykisk. Men, det kan ikke bli kreft i et bryst som ikke er der.
Så hva skal legen si?
2DDW05
10 Jan 2019 15:36


Hvis jeg hadde vært lege så hadde jeg anbefalt pasienten å fjerne brystene og eggstokkene, fordi man vil jo ikke at pasienten skal dø. Vi vil jo stadig øke alderen vår og leve et friskt liv, men på den andre siden å leve uten eggstokk og bryst må være veldig belastende for de som må ta det valget. Det er opp til pasienten hva den enkelte sitt valg.
Men jeg tenker nu at diagnostisk gentest, kan også være prediktiv gentest. Det er IKKE sikkert at pasienten utvikler for det om pasienten har den mutasjonen. De ikke - genetiske faktorene har en del å si også.
© 2000-{0} BIO